Quy trình đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp

Lớp đào tạo bảo vệ tại Vân Long Security

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BẢO VỆ, TÁI ĐÀO TẠO Công tác Đào tạo, tái đào tạo là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của BẢO VỆ VÂN LONG. Như ta đã biết trước tình hình phức tạp về vấn đề an ninh của xã hội hiện nay thì sự ra đời của […]