Câu chuyện truyền cảm hứng câu chuyện về nụ cười

Công ty bảo vệ  Vân Long – Câu chuyện truyền cảm hứng Họ và tên: Hoàng Minh Khánh Số hiệu: 3984 Mục tiêu Khu đô thị Parkcity Khu vực: Hà Nội Câu chuyện của tôi là:  câu chuyện về nụ cười  và còn những câu chuyện khác https://baovevanlong.com/cau-chuyen-truyen-cam-hung-dam-me-tu-luc-nao-khong-biet/ Hạnh  phúc, vui  buồn đã  thể  hiện  trên  […]

Câu chuyện truyền cảm hứng đam mê từ lúc nào không biết

Công ty bảo vệ Vân Long – Câu chuyện truyền cảm hứng Họ và tên: Nguyễn Minh Nhật Số hiệu: 6144 Mục tiêu 423 Minh Khai Khu vực: Hà Nội Câu chuyện của tôi là:  Đam mê từ lúc nào không biết và còn những câu chuyện khác như https://baovevanlong.com/cau-chuyen-truyen-cam-hung-uoc-mo-noi-uoc-mo/ Thoáng cái thấm thoát đã 1 […]

Câu chuyện truyền cảm hứng ước mơ nối ước mơ

Công ty bảo vệ Vân Long – Câu chuyện truyền cảm hứng Họ và tên: Vi Văn Trưởng Số hiệu: 5749 Mục tiêu FPT Khu vực: Hà Nội Câu chuyện của tôi là:  Ước mơ nối ước mơ ngoài ra còn nhiều những câu chuyện khác như https://baovevanlong.com/cau-chuyen-truyen-cam-hung-dam-me-tu-luc-nao-khong-biet/ Ước mơ của em ngày trước là công an […]